Personuppgiftspolicy

GDPR har ersatt Personuppgiftslagen (25 maj 2018) och reglerar hur personuppgifter får hanteras. I och med att GDPR förstärks utökas kraven rörande hantering av personuppgifter.

Vad är syftet med GDPR?

Syftet med GDPR är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter. GDPR gäller alla företag och organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Förordningen trädde i kraft 25 maj 2018 och ersatte då den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Vilka personuppgifter hanterar vi?

De personuppgifter som Youcontrol AB hanterar är För- och efternamn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vad har vi uppgifterna till?

Vi hanterar dessa uppgifter i vårt datasystem för att kunna nå dig med eventuella erbjudanden, kampanjer och nyheter. Dessutom för att ha rätt uppgifter till kunden när vi lämnar offert.

Hur hanterar vi uppgifterna?

Vi är personuppgiftsansvariga och hanterar dina uppgifter enligt GDPR. Detta innebär att vi ser till att ha ett tydligt syfte och en rättslig grund samt skyddar dina uppgifter i vår databas. Vi säljer inte eller för inte vidare dessa uppgifter till andra bolag. Endast vissa anställda har tillgång till dessa uppgifter. Som kund har du rätt att få information om vilka uppgifter vi sparar på dig samt att du kan begära rättelse eller radering av dina uppgifter.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Om du har frågor eller vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss. E-post: info@youcontrol.se Telefon: 08-120 571 22

Vill du veta mer om GDPR?

Du hittar mer information om GDPR på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/